کارشناسان از ساخت لنزهای چشمی جدیدی خبر داده اند که به صورت کاملاً هوشمند طراحی شده و تراشه به کار رفته در آن، امکانات فراوانی را در اختیار مردم می گذارد.این لنز هوشمند به گونه ای ساخته شده که پس از قرار گرفتن روی چشمان شما، در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت چشمان شما را بررسی می کند و در صورت بروکارشناسان از ساخت لنزهای چشمی جدیدی خبر داده اند که به صورت کاملاً هوشمند طراحی شده و تراشه به کار رفته در آن، امکانات فراوانی را در اختیار مردم می گذارد.این لنز هوشمند به گونه ای ساخته شده که پس از قرار گرفتن روی چشمان شما، در کوتاه ترین زمان ممکن وضعیت چشمان شما را بررسی می کند و در صورت بروز هر گونه مشکل،ز هر گونه مشکل،sdfdsf